Trolley problem (bokmärke)

29 kr

En väntande robot, sittande på en övergiven spårvagn på igenvuxna spår.

Bokmärket  är 14,7 x 5,1 cm och har en sidenmatt yta som ger bra grepp i boken.  Motivet sträcker sig över både fram- och baksida.  Satinband ingår (färg på bandet kan variera).


--------

A robot waiting on top of a derelict tram on overgrown tracks.

The bookmark is 14.7 x 5.1 cm and has a matte surface that provides a good grip in the book. The motif extends over both front and back. Satin ribbon included (color of the ribbon may vary).