Sjörå (bokmärke)

29 kr

Sjörået är en varelse från svensk mytologi och folktro. Hon är härskaren över en sjö. Förförisk och vacker, men som huldran är hennes rygg ihålig. Hon har boskap, som tar formen av konstiga kor som äter tång vid vattnet. De kan också ha formen av stora gäddor eller abborrar.

Bokmärket  är 14,7 x 5,1 cm och har en sidenmatt yta som ger bra grepp i boken.  Motivet sträcker sig över både fram- och baksida.  Satinband ingår (färg på bandet kan variera).


--------

The Sjörå, or lake  nymph, is a creature from Swedish mythology and  folklore. She's the ruler of a lake. Seductive and beautiful, but like  the  huldra, her back is hollow. She has cattle, that  take the form of  strange cows who eat seaweed by the water. They can  also take the form  of large pike or perch.

The bookmark is 14.7 x 5.1 cm and has a matte surface that provides a good grip in the book. The motif extends over both front and back. Satin ribbon included (color of the ribbon may vary).